Platform Wonen in Kollumerland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Kollumerland is uw woongemeente bij uitstek

Deze website is een initiatief van Platform Wonen in Kollumerland. Het doel is Kollumerland als aantrekkelijke woongemeente onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil het Platform inwoners stimuleren hun woning energiezuiniger te maken voor lagere woonlasten en meer wooncomfort.

In bijna alle plaatsen staan huurwoningen en in verschillende dorpen zijn mogelijkheden voor nieuwbouw. Kavels en ook koopwoningen zijn zeer aantrekkelijk geprijsd. Kollumerland heeft hoge ambities op het terrein van duurzaamheid. Particulieren dragen daarin bij door te investeren in duurzame huizen.

Overzicht bouwterreinen in Kollumerland


Zeer recent is het duurzaam bouwloket gelanceerd.
Duurzaam Bouwloket Fryslân is een digitaal loket dat door de samenwerkende gemeenten uit Fryslân wordt ingezet om bewoners te informeren en adviseren over energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen die in en rondom de woning getroffen kunnen worden.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu